30.1.2021

Koronavuosi 2020 hiljensi Pirkanmaan festivaalikentän

Maaliskuussa 2020 Suomeen levinnyt koronapandemia aiheutti tapahtuma-alalle mittavia taloudellisia tappioita, kun useimpien järjestäjien oli siirrettävä tai peruttava tapahtumansa ja liiketoiminnan tuotot jäivät saamatta. Toisaalta koronavuosi synnytti myös uusia tapahtumamuotoja, minkä lisäksi positiivisina vaikutuksina voi nähdä järjestäjien turvallisuusosaamisen, riskienhallinnan, kriisiviestinnän ja digitaalisten palveluiden kehittymisen sekä tapahtuma-alan toimijoiden valtakunnallisen järjestäytymisen. Vaikka tällä hetkellä merkittävää helpotusta tapahtumien koronarajoituksiin ei ole näköpiirissä, järjestäjät pysyvät toiveikkaina tulevaisuuden suhteen. Vuonna 2020 festivaalitoimijoiden taloudellista selviytymistä turvattiin erilaisilla kriisirahoituksilla, ja tuelle on tarvetta jatkossakin, mikäli vuosi 2021 etenee yhtä haasteellisena.

Tapahtumien monenlaiset muodot

Vuonna 2020 suurin osa kotimaan festivaaleista jouduttiin perumaan tai toteuttamaan poikkeuksellisin järjestelyin. Pirkanmaan festivaalit ry:n 36 jäsentapahtumasta ainoastaan alkuvuoden Tampere Chamber Music ja Tampereen elokuvajuhlat onnistuttiin järjestämään ennen pandemian alkua normaalisti. Muista vuodelle 2020 suunnitelluista tapahtumista 19 peruttiin, seitsemän tapahtumaa toteutettiin erityisjärjestelyin ja kahdeksan muutti muotoaan pienemmiksi osatapahtumiksi tai siirsi ohjelmansa verkkoon.

Kävijöitä Pirkanmaan festivaalit ry:n jäsentapahtumat keräsivät koronasta huolimatta yhteensä 225 000. Tulokseen vaikuttavat olennaisesti vuonna 2020 järjestetyt Tampereen Joulutori ja Tamperrada Pintxofiesta, joiden kävijämäärät ovat suuria. Edelliseen vuoteen verrattuna kävijämäärien ero on kuitenkin merkittävä, sillä vuonna 2019 Pirkanmaan festivaalien yhteenlaskettu kävijämäärä oli yli 700 000. Myös lipunmyynnin osalta festivaalit jäivät tavallista selvästi vaatimattomampiin tuloksiin: koko jäsenistön yhteenlasketut varsinaiset lipputulot vuonna 2020 olivat noin 130 000* euroa (2019 noin 6 625 000* euroa).

*) Lipunmyyntiluvuissa ei ole huomioitu Pintxofiestassa myytyjä pintxoja.

Yleisötyytyväisyys korkealla myös verkkotapahtumissa

Pirkanmaan festivaalit ry:n vuosittaisen kävijäkyselyn mukaan festivaalit onnistuivat tuomaan tapahtumiaan tutuiksi uusille yleisöille koronavuoden vaikeuksista huolimatta. Vuonna 2020 festivaalien kävijöistä noin joka viides osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Verkossa järjestettävissä tapahtumissa ja striimeissä uutta yleisöä oli peräti 30% katsojista.

Vaikka vuosi 2020 oli tapahtuma-alalle erittäin haastava, kävijätyytyväisyys pysyi tapahtumissa korkealla tasolla. Pirkanmaan festivaalit saivat kävijäkyselyssä hyvää palautetta niin asiakaspalvelustaan (ka. 8,92) kuin hinta-laatusuhteestaan (ka. 8,56). Myös virtuaaliset tapahtumat saivat yleisöltä positiivisen vastaanoton. Tapahtumastriimien katsojat olivat tyytyväisiä ohjelmien sisältöihin (ka. 8,22) sekä viestintään ja ohjeistukseen (ka. 8,75). Suurimmat haasteet liittyivät verkkototeutusten tekniikkaan, mutta vaikeuksista huolimatta suurin osa osallistujista suosittelee mielellään myös verkossa järjestettäviä tapahtumia. Virtuaalisista tapahtumasisällöistä ollaan myös valmiita maksamaan: vastaajista 43% piti verkkotapahtumalle sopivana maksuna 5–10 euroa, 18% vastaajista 10–15 euroa ja 16% vastaajista 1–5 euroa. 16% vastaajista oli valmiita maksamaan tuntuvasti enemmän kuin 15 euroa ja loput 7% suosivat vapaaehtoista maksua.

Koronavuosi mullisti myös Pirkanmaan festivaalit ry:n toiminnan

Koronavuosi sekoitti myös Pirkanmaan festivaalit ry:n toimintaa. Muun muassa tammikuussa 2020 aloitettu Kongressifestivaalihanke pysähtyi keväällä, kun valkeni, ettei hankkeeseen liittyvää kansainvälistä kongressia ja kaupunkitapahtumaa voinut toteuttaa suunnitellusti. Myös muu toiminta piti järjestellä uudelleen:

– Festivaalien tukiviestintä muuttui hetkessä kriisi- ja muutosviestinnäksi, ja erityisen tärkeää oli tiedottaa yhdistyksen jäsenistöä uusista käytänteistä ja rahoitusmalleista. Myös käynnissä olevat hankkeet ja koulutukset jouduttiin muotoilemaan ja aikatauluttamaan uudelleen tautitilanteen ja käynnissä olevien rajoitusten mukaisesti, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto.

Yhdistys toimi kuluneena vuotena festivaalialan asiantuntijana muun muassa Tampereen kauppakamarin Matkailu- ja tapahtumavaliokunnassa, Smart Urban Security and Event Resilience -projektissa sekä Tapahtumateollisuus ry:n eri työryhmissä ja toi aktiivisesti jäsenistönsä näkökulmaa Tampereen seudun kulttuuripääkaupunkihakuun. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutusta muun muassa yrityskumppanuuksista, tekijänoikeuksista, tapahtumaturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja saavutettavasta viestinnästä.

 

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto, Pirkanmaan festivaalit ry

Artikkelikuva: Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali, kuvaaja Tuuli Pulma