Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 5.2.2019

REKISTERINPITÄJÄ

Pirkanmaan Festivaalit Pirfest Ry, Y-tunnus 2282904-7
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
sähköposti: pirfest@pirfest.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiina Kuusisto
tiina.kuusisto(a)pirfest.fi
p. 0400 252 181

REKISTERIN NIMI

Pirkanmaan festivaalit ry:n yhteystietorekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Pirkanmaan festivaalin ry:n jäsenistä ja yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja
muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja
kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen
ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja
voidaan käyttää Pirkanmaan festivaalit ry:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen
kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkailla on oikeus määritellä Pirkanmaan
festivaalit ry:n asiakasrekisteriin tallennettavat yhteyshenkilöt kyseisen asiakkuuden osalta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia
nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Matkapuhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tehtävä ja/tai asema yrityksessä
Markkinointikiellot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi
tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim.
evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja
voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Pirkanmaan festivaalit ry voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa
tiedoista voi sijaita Pirkanmaan festivaalit ry:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä
teknisen käyttöyhteyden avulla. Yhdistys ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Pirkanmaan festivaalit ry:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on
vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin
tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

REKISTERITIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on
maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain
perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa
tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

HENKILÖTIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden
tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle (tämän selosteen
kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle). Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän
pyynnöstä.

EVÄSTEET

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan
tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen
vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Pirkanmaan festivaalit ry:n verkkopalvelu käyttää
evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun
käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä
tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi
kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.