Yhteistyö

Pirkanmaan festivaalien ja Tampereen taideratikan ohjelmayhteistyö

Tampereella liikennöintinsä aloittaneessa Taideratikassa nähtiin vuoden 2022 aikana maksuttomia pop-up-esityksiä kahdeksalta festivaalilta.

Kuntayhteistyö

Pirkanmaan festivaalit ry:n tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin kuuluvat alueen kaupungit ja kunnat, jotka mahdollistavat sekä festivaalien että verkoston toiminnan.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala

Pirkanmaan festivaalit toimii linkkinä useiden kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden, hankkeiden ja festivaalien välillä. Valtakunnallisesti tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Tapahtumateollisuus ry, Visit Finland ja Finland Festivals sekä alan edunvalvontajärjestöt, säätiöt ja rahastot.

Opetus ja koulutus

Kehittäjäorganisaationa olemme aktiivisesti yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa. Viime vuosina Pirkanmaan festivaalit on osallistunut muun muassa TAMKin TAOTAO-hankkeen koulutussuunnitteluun ja Tampereen yliopiston Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa -projektiin. Lisäksi olemme luotsanneet Tampereen yliopiston ja muiden kaupungin kongressitoimijoiden sekä festivaalien yhteistä Kongressifestivaalihanketta.

Yritysyhteistyö

Yrityspuolella pitkäaikaisiin verkostoihimme kuuluu Tampereen Kauppakamari, jonka tapahtuma- ja matkailuvaliokunnassa festivaaleja edustaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto.

Villit ideat – tervetuloa!

Kuva: Wille Nyyssönen, Tampereen Raitiotie Oy