31.1.2024

Pirfestin uusi hanke kehittää tapahtumien vapaaehtoistyötä

Vapaaehtoisista tapahtumatyöntekijöistä on pulaa. Toisaalta useassa väestöryhmässä kaivataan lisää mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan ja tulla osaksi luovaa yhteisöä. Kun vapaaehtoistyötä kehitetään, se parantaa tapahtumatoiminnan toimintavarmuutta.

Pirkanmaan festivaalit ry:n hanke kartoittaa vapaaehtoistyön organisoinnin ja johtamisen nykytilaa Pirkanmaalla järjestettävissä kulttuuritapahtumissa. Lisäksi kartoitetaan kuntien ja tapahtumajärjestäjien yhteistyötapoja vapaaehtoisten osallistamisessa, sekä vapaaehtoiseksi osallistumisen hyötyjä ja esteitä.

Keskeinen osa hanketta on pyrkimys kytkeä vapaaehtoistyöhön monipuolisesti uusia kohderyhmiä, kuten nuoria aikuisia, ikääntyneempiä henkilöitä, erilaiseen kuntoutustoimintaan osallistuvia henkilöitä ja ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Hanke edistää näin muun muassa vapaaehtoistyön hyödyntämistä osana syrjäytymisen ehkäisyä sekä maahanmuuttajien kotoutumista ja juurtumista paikallisiin yhteisöihin maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Pirkanmaan liitto myönsi Pirkanmaan festivaalit ry:n Osaava ja osallistava tapahtuma – kulttuuritapahtumien vapaaehtoistyön kehittämishankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määrärahaa 100 000 euroa. Omarahoitusta hankkeessa on 30 637 euroa.

Huhtikuussa 2024 käynnistyvä ja vuoden 2026 maaliskuun loppuun kestävä hanke liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan (Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy, Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä) sekä Älykkään erikoistumisen strategiaan (Kulttuuri ja digitaalinen elämystalous).

Kuva vuoden 2024 Tampere Chamber Music -festivaalilta
Kuvaaja: Markku Uusitalo