9.2.2024

Pirkanmaan festivaalien paluu kansainvälisille markkinoille 2023–2024

Kansainvälinen vientihanke jatkuu vielä kevään 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta 1.1.2023–31.5.2024, ja hankkeen toimenpiteitä toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä Visit Finlandin ja
Visit Tampereen kanssa.

Pirkanmaan festivaalien paluu kansainvälisille markkinoille -hankkeessa tuetaan festivaalien paluuta kansainvälisille markkinoille vuosina 2023–2024 toteutettavien markkinointi- ja kansainvälistämistoimenpiteiden avulla. Toimiin kuuluvat mm. Pirkanmaan festivaalien digitaalisen saavutettavuuden parantaminen, yhdistyksen brändin kehittäminen, kansainvälisten verkostojen vahvistaminen, kulttuurimatkailuun tähtäävä myynti ja markkinointi valituissa kohdemaissa sekä yhteistyön palauttaminen eurooppalaisten sisarfestivaalien kanssa pandemia-ajan jälkeen. Kansainvälisille markkinoille tehdään uusi monivuotinen festivaaliesite, minkä lisäksi hankkeen päättyessä verkostolla on yhteinen, tunnistettava ja kansainvälisesti houkutteleva ilme sekä myös englanniksi hyvin palvelevat verkkosivut.

Vuoden 2023 aikana hankkeessa on jo parannettu verkoston digitaalisten kanavien kielellistä saavutettavuutta ja yhtenäistetty visuaalista ilmettä, tehty kansainvälistä markkinointia mm. kahdessa eri kansainvälisessä lentomatkailujulkaisussa (Baltic Outlook ja Scan Magazine), toteutettu kansainvälinen somekampanja yhteistyössä Visit Tampereen kanssa, tuettu jäsenfestivaalien verkostoitumismatkoja oman alan kansainvälisille festivaaleille sekä kutsuttu kansainvälistä mediaa tutustumaan Tampereen Teatterikesään, Finlayson Art Areaan ja Tampereen kaupunkiin kulttuurimatkailukohteena. Elokuussa järjestettyyn mediavierailuun osallistui 8 edustajaa kuudesta eri Euroopan maasta, ja se poiki merkittävää näkyvyyttä Tampereelle kiinnostavana kulttuurimatkailukohteena.

Vuonna 2024 festivaalien verkostoitumismatkat jatkuvat, minkä lisäksi Pirfest kutsuu Tampereelle uuden kansainvälisen mediaryhmän Tampereen elokuvajuhlien aikana. Lisäksi yhdistys toteuttaa kaksi verkoston sekä alueen festivaalien edustukseen keskittyvää kansainvälistä markkinointitapahtumaa valituissa kohteissa, jotka todennäköisesti tulevat olemaan Jazzkaar Festival Virossa ja European Festivals Associationin järjestämä verkostotapahtuma Arts Festival
Summit Saksassa.

Pirkanmaan festivaalit pyrkii hankkeen aikana edistämään myös European Festivals Associationin kaupungeille ja alueille suunnatun EFFE Seal -prosessin etenemistä Tampereen kaupungin kanssa. Tampereelle haettu EFFE Seal jäntevöittäisi yhteistyötä kaupungin ja festivaalien välillä ja nostaisi Tampereen alueen kansainvälistä tunnettuutta merkittävänä festivaalikeskittymänä.

Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä siihen osallistuneet festivaalit ovat löytäneet uusia kansainvälisiä verkostoja ja yhteistyöfestivaaleja ja festivaalien tunnettuus oman taiteenalan kansainvälisten toimijoiden ja etenkin eurooppalaisen yleisön keskuudessa on kasvanut. Tavoittelemme hankkeen myötä Tampereen alueelle uusia kansainvälisiä kulttuuri- ja festivaalimatkailijoita sekä festivaaleille uusia kansainvälisiä yleisöjä ja toivottavasti myös ryhmämatkailijoita.

Myös koko alue (mm. hotellit, ravintolat, kaupat, kuljetus) hyötyy välillisesti kansainvälisten matkailijoiden lisääntymisestä. Kansainvälisten vieraiden määrä festivaaleilla ei kuitenkaan välttämättä näy heti hankkeen päättyessä, vaan viiveellä. Yhteistyö alueen ja valtakunnallisten matkailutoimijoiden kanssa jatkuu myös hankkeen päätyttyä. Myös muita yhteistyöaihioita on toivottavasti syntynyt esimerkiksi festivaalien ja lentoyhtiön, kansainvälisten matkanjärjestäjien ja suurtapahtumatoimijoiden välille, jolloin markkinointiyhteistyö ei enää jatkossa vaatisi suuria rahallisia panostuksia vaan enemmän yhteydenpitoa ja viestintää.

Kuvassa Hiromi Uehara Jazzkaar-festivaalilla.
Kuva: ITAR-TASS/Scanpix