22.2.2024

Pirkanmaan festivaalien vuosikatsaus 2023

Pirkanmaan festivaalit ry tutkii vuosittain kyselymenetelmällä jäsenistöönsä kuuluvien festivaalien ja kulttuuritapahtumien kävijäkehitystä, asiakastyytyväisyyttä sekä taloudellista kehitystä.

Yhdistyksen jäseniä oli vuoden 2023 aikana 36 festivaalia, joista 23 järjestetään Tampereella ja 13 muualla Pirkanmaalla. Kyselyyn vastasi 30 tapahtumaa kymmenestä eri kunnasta. Tuloksia arvioitaessa huomioitiin, että yhdistyksen jäsenistössä on vuosittain vaihtuvuutta: tuoreimmista luvuista puuttuu esimerkiksi aikaisemmin verkostoon kuulunut suuri yleisötapahtuma, Tampereen Joulutori.

Festivaalit palautuivat aikaan ennen koronaa

Vuosi 2023 oli kulttuurialalla vilkas. Tapahtuma-ala näyttää Pirfest ry:n näkökulmasta elpyneen henkisesti ja taloudellisesti pandemia-ajasta suhteellisen hyvin, vaikka kyselyssä tuli ilmi myös, että korona kummittelee edelleen festivaalityöläisten jaksamisessa.

Tapahtumien järjestäminen palautui tuotanto-olosuhteiden ja lipunmyynnin osalta pääosin koronaa edeltävään tilanteeseen ja katsojamäärissä rikottiin jopa kaikkien aikojen yleisöennätyksiä. Tapahtumakäyntejä oli kaikilla festivaaleilla yhteensä 759 207.

Yhteenlasketut lipunmyyntitulot kaikilla tapahtumilla kohosivat 6 638 600 euroon. Kokonaisluku ei vielä yllä aikaan ennen pandemiaa, mutta kasvu on viime vuoteen nähden selkeä: lukema vuodelta 2022 oli 5 726 363 €.

Vakiintuneet festivaalit onnistuivat säilyttämään asiakkaansa, ja järjestämishalua löytyi myös uusille kokeileville tapahtumille. Yhdistyksen jäsenfestivaalit ovat kahta lukuun ottamatta jatkaneet toimintaansa pandemian jälkeen ja uusia toimijoita on liittynyt verkostoon.

Taloudellinen epävarmuus näkyy kulttuurialalla

Kärjistynyt maailmantilanne ja taloudellinen epävarmuus toivat haasteita useille festivaaleille ja näkyivät asiakkaiden kulutuskäyttäytymisessä. Osa tapahtumista jäi sekä yleisömäärissä että lipputuloissa vielä tavoitteistaan ja erityisesti lippujen ennakkomyynti koettiin selvästi aiempaa vaikeammaksi. Tiukentunut taloustilanne on vähentänyt yleisön ostovoimaa samalla kun yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut painetta lippujen ja palveluiden hintojen nostoon.

Näkymiä alalla kehystävät edelleen maailmanpolittiisesti suuret mullistukset. Sota Ukrainassa jatkuu, ja sen vaikutukset näkyvät paitsi kansainvälisten artistien kiertuesuunnittelussa myös kuluttajien arjessa. Pitkäaikaisiin haasteisiin lukeutuvat lisäksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen. Erilaiset kestävän kehityksen suunnitelmat ovat jo monen festivaalin arkea.

Pulaa ammattilaisista ja vapaaehtoistyöntekijöistä, ratkaisuja kehittämishankkeesta

Ammattimaisen työvoiman saatavuus on yksi Pirkanmaan festivaalien kyselyssä esiin tullut haaste. Vaikka ammatillista koulutusta on pandemian jälkeen lisätty, alalla on yhä nähtävissä työvoimapulaa erityisesti catering-alan, järjestyksenvalvonnan ja tekniikan tehtäviin.

Kuten jo useampana edeltävänä vuotena, Pirfestin kyselyn avoimissa vastauksissa korostuivat haasteet vapaaehtoisten tekijöiden hankkimisessa sekä sitouttamisessa tehtäviin. Nykyiset vapaaehtoiset ikääntyvät, ja uusia on vaikea houkutella mukaan.

Vapaaehtoistyön kehittäminen parantaa huomattavasti tapahtumien toimintavarmuutta, ja toisaalta useassa väestöryhmässä kaivataan lisää mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan ja tulla osaksi luovaa yhteisöä. Tähän yhtälöön Pirfestin koordinoima Vapaaehtoistyön kehittämishanke pyrkii löytämään ratkaisuja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan Liitto AKKE-rahastosta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) ja se käynnistyy keväällä 2024.

Keskeinen osa hanketta on pyrkimys kytkeä vapaaehtoistyöhön monipuolisesti uusia kohderyhmiä, kuten nuoria aikuisia, ikääntyneempiä henkilöitä, erilaiseen kuntoutustoimintaan osallistuvia henkilöitä sekä ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Hanke edistää näin muun muassa vapaaehtoistyön hyödyntämistä osana syrjäytymisen ehkäisyä sekä maahanmuuttajien kotoutumista ja juurtumista paikallisiin yhteisöihin.

Festivaalit ovat jo pitkään panostaneet tapahtumiensa yhdenvertaisuuteen ja moninaisen osallistumisen edistämiseen, myös vapaaehtoistyön osalta. Vuonna 2023 Suomessa näistä teemoista on puhuttu paljon merkittävänä osana hyvinvoinnin ja demokratian vahvistamista, ja hankkeen myötä Pirkanmaan festivaalit ry näkee tulevaisuudessa entistä konkreettisempia tapoja purkaa vapaaehtoistyöhön osallistumisen esteitä ja vaikuttaa luovien yhteisöjen moninaisuuteen sekä asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuden kokemukseen.

Kuva: Katja Ritvanen