Sirkustaiteilija Senja Meriläinen liikkuu vanteen kanssa aukiolla yleisön edessä

2.3.2020

Vuoden 2019 festivaalit keräsivät Pirkanmaalle yli 700 000 tapahtumakävijää

Pirkanmaan festivaalit ry:n (Pirfest) toteuttaman kyselyn mukaan verkostoon kuuluvien jäsenfestivaalien tapahtumat keräsivät Pirkanmaalle vuonna 2019 yhteensä 707 622 kävijää (v. 2018 kävijöitä 458 621). Pirfestin festivaaliverkoston jäseniin kuuluu 36 Pirkanmaan alueella vakiintuneesti järjestettävää festivaalia ja kulttuuritapahtumaa, joista viime vuonna järjestettiin 31 tapahtumaa.

Kasvua edellisvuoden kävijämääriin mitattiin noin 249 000, mikä selittyy osaltaan festivaaliverkoston jäsenmuutoksilla. Kuluneen vuoden aikana Pirkanmaan festivaalien jäsenistöstä jäivät pois Nuorten Teatterifestivaali Murros sekä Tammerkosken Sillalla -tapahtuma. Uusiksi jäseniksi liittyivät Tamperrada Pintxofiesta sekä Tampereen Joulutori, joiden osuus toi vuoden kokonaiskävijämääriin yhteensä 210 000 kävijää. Eri vuosien kävijämäärien vertailuun vaikuttaa myös se, että monet festivaaleista järjestetään vuorovuosina.

Pirkanmaalla vuonna 2019 järjestetystä 31 tapahtumasta 18 eli noin 58% järjestettiin Tampereella. Kävijämäärien osalta Tampereella järjestettävien tapahtumien osuus oli aiempien vuosien tapaan noin 80%. Tampereen lisäksi tapahtumia järjestettiin Mänttä-Vilppulassa, Nokialla, Orivedellä, Parkanossa, Kihniössä, Sastamalassa, Urjalassa ja Valkeakoskella.

Merkittäviä kulttuuritapahtumia pienin henkilöstöresurssein

Vuoden lipunmyyntituloiksi festivaaliverkoston jäsentapahtumat ilmoittivat yhteensä 7 625 604 euroa. Summasta puuttuvat kolmen festivaalin lipunmyyntitulot sekä Tampereen Joulutorilla toimivien myyjien tulot. Tamperrada Pintxoviikon osalta vastauksessa on huomioitu viikon aikana myydyt pintxo-annokset.

Henkilökunnan osalta Pirfestin jäsentapahtumat järjestetään pääosin pienin ja epätasaisin resurssein, ja lähes puolet vuoden 2019 tapahtumista järjestettiin ilman kokoaikaista ympärivuotisesti palkattua henkilökuntaa. Tapahtumista 16 ilmoitti työllistävänsä ympärivuotisesti 1–5 kokoaikaista työntekijää. Ympäri vuoden Pirkanmaan festivaaleilla työskentelee yhteensä noin 29 kokoaikaista ja noin 70 osa-aikaista työntekijää.

Festivaalisesongin aikana työsuhteiden määrä kasvaa runsaasti, ja yhteenlaskettuna kokoaikaisia työntekijöitä työskentelee Pirkanmaan festivaaleilla noin 100 ja osa-aikaisissa työsuhteissa yli 500. Vapaaehtoisia festivaaleilla työskentelee vuosittain runsaasti yli 1000 henkilöä.

Tapahtumien kävijätyytyväisyys hyvällä tasolla

Pirfest tutkii vuosittain myös jäsenfestivaalien asiakkaiden kävijäkokemuksia ja kulutustottumuksia. Vuonna 2019 Pirkanmaan festivaalien yhteiseen kävijätutkimukseen vastasi yhteensä 1818 tapahtumakävijää. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että päätös osallistua tapahtumaan tehdään monesti hyvin varhain: noin 45% vastaajista ilmoitti tehneensä osallistumispäätöksen jo yli 6 kuukautta ennen varsinaista tapahtumaa. Useimpien festivaalien lipunmyynti kuitenkin totutusti kiihtyy vasta lähellä tapahtuma-aikaa.

Kysely myös osoittaa, että tapahtumakävijöistä noin puolet on paikkakuntalaisia ja puolet matkustaa tapahtumiin muilta paikkakunnilta. Yleisin vierailuviipymän kesto on kaksi yötä. Erilaisissa majoitusvaihtoehdoissa variaatiota on runsaasti, mutta tavallisin vaihtoehto on festivaalin tai tapahtuman paikkakunnalla sijaitseva hotelli tai majoittuminen ystävän luona. Tapahtumien yleisistä suosituksista huolimatta asiakkaiden suosituin kulkuneuvo henkilöauto. Seuraavaksi eniten tapahtumiin saavutaan bussilla, kävellen ja junalla.

Aiempien vuosien tapaan Pirkanmaan festivaalien kävijöiden asiakaskokemus on asteikolla 1–5 arvioituna hyvin positiivinen. Vuonna 2019 kävijät arvostivat erityisesti tapahtumien hyvää ilmapiiriä (keskiarvo 4,47), hienoa kokonaiselämystä (ka. 4,37) ja hyvää asiakaspalvelua (ka. 4,31). Kriittisimmin tapahtumakävijät arvioivat ympäristöasioiden huomiointia, joka kysytyistä osa-alueista jäi ainoana keskiarvoltaan alle neljän (ka. 3,81).

Pirkanmaan festivaalien kävijätyytyväisyydestä kertoo myös se, että yli 82,8% aikoo osallistua tapahtumaan uudestaan myös tulevina vuosina ja 16,2% harkitsee. Ystävilleen tapahtumaa on valmis suosittelemaan 88% kyselyyn vastanneista.

Kuva: Carolin Büttner, Tampereen Teatterikesä 2019 (Les Dudes: Stories in the City)