Jonimatti Joutsijärvi Annikin Runofestivaalin suoran lähetyksen kuvauksissa. Taustalla koivupuita ja kuvan edessä kamerat.

1.2.2021

Koronavuosi 2020 hiljensi festivaalikentän

Maaliskuussa 2020 Suomeen levinnyt koronapandemia aiheutti tapahtuma-alalle mittavia taloudellisia tappioita, kun useimpien järjestäjien oli siirrettävä tai peruttava tapahtumansa ja liiketoiminnan tuotot jäivät saamatta. Toisaalta koronavuosi synnytti myös uusia tapahtumamuotoja, minkä lisäksi positiivisina vaikutuksina voi nähdä järjestäjien turvallisuusosaamisen, riskienhallinnan, kriisiviestinnän ja digitaalisten palveluiden kehittymisen sekä tapahtuma-alan toimijoiden valtakunnallisen järjestäytymisen. Vuonna 2020 festivaalitoimijoiden taloudellista selviytymistä turvattiin erilaisilla kriisirahoituksilla, ja tuelle on tarvetta jatkossakin, mikäli vuosi 2021 etenee yhtä haasteellisena.

Tapahtumien monenlaiset muodot

Vuonna 2020 suurin osa kotimaan festivaaleista jouduttiin perumaan tai toteuttamaan poikkeuksellisin järjestelyin. Pirkanmaan festivaalit ry:n 36 jäsentapahtumasta ainoastaan alkuvuoden Tampere Chamber Music ja Tampereen elokuvajuhlat onnistuttiin järjestämään ennen pandemian alkua normaalisti. Muista vuodelle 2020 suunnitelluista tapahtumista 19 peruttiin, seitsemän tapahtumaa toteutettiin erityisjärjestelyin ja kahdeksan muutti muotoaan pienemmiksi osatapahtumiksi tai siirsi ohjelmansa verkkoon.

Kävijöitä Pirkanmaan festivaalit ry:n jäsentapahtumat keräsivät koronasta huolimatta yhteensä 225 000. Tulokseen vaikuttavat olennaisesti vuonna 2020 järjestetyt Tampereen Joulutori ja Tamperrada Pintxofiesta, joiden kävijämäärät ovat suuria. Edelliseen vuoteen verrattuna kävijämäärien ero on kuitenkin merkittävä, sillä vuonna 2019 Pirkanmaan festivaalien yhteenlaskettu kävijämäärä oli yli 700 000. Myös lipunmyynnin osalta festivaalit jäivät tavallista selvästi vaatimattomampiin tuloksiin: koko jäsenistön yhteenlasketut varsinaiset lipputulot vuonna 2020 olivat noin 130 000* euroa (2019 noin 6 625 000* euroa).

*) Lipunmyyntiluvuissa ei ole huomioitu Pintxofiestassa myytyjä pintxoja.

Yleisötyytyväisyys korkealla myös verkkotapahtumissa

Pirkanmaan festivaalit ry:n vuosittaisen kävijäkyselyn mukaan festivaalit onnistuivat tuomaan tapahtumiaan tutuiksi uusille yleisöille koronavuoden vaikeuksista huolimatta. Vuonna 2020 festivaalien kävijöistä noin joka viides osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Verkossa järjestettävissä tapahtumissa ja striimeissä uutta yleisöä oli peräti 30% katsojista.

Vaikka vuosi 2020 oli tapahtuma-alalle erittäin haastava, kävijätyytyväisyys pysyi tapahtumissa korkealla tasolla. Pirkanmaan festivaalit saivat kävijäkyselyssä hyvää palautetta niin asiakaspalvelustaan (ka. 8,92) kuin hinta-laatusuhteestaan (ka. 8,56). Myös virtuaaliset tapahtumat saivat yleisöltä positiivisen vastaanoton. Tapahtumastriimien katsojat olivat tyytyväisiä ohjelmien sisältöihin (ka. 8,22) sekä viestintään ja ohjeistukseen (ka. 8,75). Suurimmat haasteet liittyivät verkkototeutusten tekniikkaan, mutta vaikeuksista huolimatta suurin osa osallistujista suosittelee mielellään myös verkossa järjestettäviä tapahtumia. Virtuaalisista tapahtumasisällöistä ollaan myös valmiita maksamaan: vastaajista 43% piti verkkotapahtumalle sopivana maksuna 5–10 euroa, 18% vastaajista 10–15 euroa ja 16% vastaajista 1–5 euroa. 16% vastaajista oli valmiita maksamaan tuntuvasti enemmän kuin 15 euroa ja loput 7% suosivat vapaaehtoista maksua.

Kuva: Tuuli Pulma, Annikin Runofestivaali 2020