27.1.2020

Festivaalien ympäristövastuu: Ylennyshanke 2019

Pirkanmaan festivaalit ry osallistui vuonna 2019 Ekokumppanien järjestämään Ylennys-hankkeeseen, jossa tutustuttiin yritysten ja tapahtumien liiketoiminnan ja osaamisen tukemiseen ympäristöjärjestelmän avulla. Ylennys-hankkeeseen osallistuneet yritykset ja tapahtumat saivat koulutusta, neuvontaa ja tukea oman ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi, ja osallistujia autettiin tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutuksia.

Hankeen kautta festivaaleille saatiin kaksi räätälöityä ympäristökoulutusta, opastusta ympäristöjärjestelmän rakentamisessa, neuvontaa oikeiden toimenpiteiden valinnassa sekä apua liiketoiminnan kestävään kehittämiseen. Pirfest toteutti hankkeen materiaalien avulla festivaaleille myös oman ympäristöoppaan, jota tapahtumajärjestäjät voivat hyödyntää työkaluna käytännön tapahtumatyössä. Pirfestin mukanaolon hankkeessa mahdollisti Visit Tampere.

Kuvitus: Jonathan Tarkron