Valokuva puhelimesta, jolla otetaan kuvaa auringonlaskusta Näsijärvellä. Kuva on otettu Näsinneulan näkötornissa.

8.10.2018

Kansainväliset jakelutiet -matkailuhanke 2018–2019

Pirkanmaan festivaalien Kansainväliset jakelutiet -hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuosina 2018–2019, ja sen päätavoitteena oli löytää kansainvälistymiseen valmiille festivaaleille sopivia jakelukanavia ja saada festivaalituotteita kansainväliseen myyntiin. Lisäksi tavoitteena oli löytää uusia yleisöjä Pirkanmaalle saapuvista kansainvälisistä kongressivieraista ja lisätä heidän viipymäänsä alueella.

Hankkeessa vahvistettiin festivaalien avainhenkilöiden verkostoja ja osaamista muun muassa Visit Tampereen kumppanuusverkostolle suunnattujen toimenpiteiden, Visit Finlandin järjestämien koulutusten sekä hankkeen omien kansainvälistymiskoulutusten avulla. Lisäksi hankkeessa rakennettiin yhteistyötä kotimaisten incoming-toimistojen kanssa.

Hankkeen eteneminen ja tulokset

Pirkanmaan festivaalit ry:n jäsentapahtumat luokiteltiin kansainvälisyysvalmiuksiltaan ready, steady ja go-vaiheeseen. Hankkeen ensimmäisen osan työryhmään valittiin kuusi go-vaiheen pilottifestivaalia: Mäntän kuvataideviikot, Sastamala Gregoriana, Tampere Film Festival, Tampere Jazz Happening, Tampereen Sävel ja Tampereen Teatterikesä. Tapahtumille rakennettiin kansainvälisen matkailun asiantuntijoiden kanssa oma kansainvälistymisohjelma, jossa keskityttiin erityisesti tapahtuman oman alan niche-yleisön tavoittamiseen. Festivaalit tekivät myös opinto- ja markkinointimatkan alansa kansainväliseen tapahtumaan valitussa kohdemaassa.

Hankkeen jatkovaiheessa kansainväliseen kehittämistyöhön liittyivät lisäksi Fest Afrika, Tampere Guitar Festival, Tampereen Joulutori, Tanssivirtaa Tampereella, Pispalan Sottiisi ja Maailmantango-festivaali. Festivaaleille järjestettiin koulutukset, joissa opiskeltiin kansainvälistymisen kriteerejä, tuotteistusta sekä markkinointia ja kansainvälisen yleisön tavoittamista eri myynti- ja markkinointikanavissa. Lisäksi osallistuille järjestettiin henkilökohtaisia neuvontatapaamisia, joissa kehitettiin kunkin festivaalin verkkosivuja sekä tuotekortteja.

Hankkeen aikana Pirkanmaan festivaalit ry markkinoi festivaaleja ITB Berlin matkailumessuilla sekä WOMEX-tapahtumassa, joka toi lokakuussa 2019 Tampereelle lähes 3000 musiikin ammattilaista ympäri maailmaa. Markkinointia varten toteutettiin myös festivaalien yhteinen Tampere Region Festivals 2020 -esite.

Hankkeen myötä perustettiin myös kongressi-, festivaali- ja matkailualan asiantuntijoista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä oli suunnittella ja hakea rahoitusta vuosina 2020–2021 toteutettavalle, Tampereen seudulla järjestettävien kongressien ja festivaalien synergiaa lisäävälle kongressifestivaalihankkeelle.

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere