Esityskuva Annikin Runofestivaalilta 2015. Kuvassa kaksi pyörätuolissa istuvaa esiintyjää katsoo toisiaan, toinen heistä on kohottanut kätensä koskettamaan toisen kasvoja. Kolmas esiintyjä kävelee heidän vieressään. Taustalla yleisö katselee esitystä, heidän takanaan näkyy Annikin korttelin puu- ja tiilirakennuksia ja pihakoivu.

25.1.2016

Festivaalien saavutettavuus 2015-2016

Hankkeen tavoitteena oli parantaa pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien saavutettavuutta, festivaaliyleisöjen tasavertaisuutta ja kulttuurityöntekijöiden saavutettavuusosaamista, jotta osallistuminen ja elämykset olisivat tasavertaisesti saavutettavia mahdollisimman monenlaisille yleisöille. Jokaiselle hankkeeseen mukaan lähteneelle jäsenfestivaalille tehdään yksilöllisesti räätälöity ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka kautta voitiin parantaa festivaalin saavutettavuutta. Huomion ja kehittämisen kohteina olivat mm. tapahtuman viestintä, hinnoittelu, asiakaspalvelu/lipunmyynnin toimivuus, tapahtuma-alue ja tilat, ohjelmatarjonta, organisaation strateginen työskentely ja moninaisuusnäkökulmien huomioiminen.

Kuva: Eino Ansio, Annikin runofestivaali 2015