17.5.2023

Valokuvafestivaali Backlightin -näyttelyt tutkivat valokuvan todistusvoimaa

Backlight on Valokuvakeskus Nykyajan joka kolmas vuosi tuottama kansainvälinen valokuvafestivaali. Pohjois-Euroopan vanhimpiin lukeutuva triennaali järjestetään Tampereella jo 13. kerran 3.6.–15.10.

Backlight2023-valokuvakuvafestivaalin Julmaa valoa / Cruel Radiance kuraattoreina toimivat kuvataiteilijat Harri Pälviranta ja Marko Karo

Festivaalin taiteilijat ovat Fiona Amundsen ja Kanariya Eishi (Uusi-Seelanti ja Japani/Uusi-Seelanti), Solmaz Daryani (Iran/Iso-Britannia), Veli Granö (Suomi), HNV-kollektiivi: Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi, Sinna Virtanen (Suomi), Susanne Kriemann (Saksa), Noelle Mason (Yhdysvallat), Ali Akbar Mehta (Intia/Suomi), Anastasia Mityukova (Sveitsi) , Susan Schuppli (Iso-Britannia), Anaïs Tondeur (Ranska), Toshio Fukada (Japani) ja Eiichi Matsumoto (Japani). 

Anais Tondeur: Fair Isle, Carbon Black

Julmaa valoa / Cruel Radiance

Backlight’23-valokuvafestivaali Julmaa valoa / Cruel Radiance nostaa esiin kysymyksiä kuvien todistusvoimasta maailmassa, jossa globaalit kriisit ja konfliktit ovat jo kauan sitten ylittäneet inhimilliset mittasuhteet. Näyttelykokonaisuuden pääosassa on aineellinen ympäristömme kaikessa moninaisuudessaan ja ennen kaikkea sen kyky tallentaa toimintamme jälkiä ja seurauksia. Festivaalin taiteilijat tuovat valokuvan ja liikkuvan kuvan keinoin esiin ympäristömme hiljaisia ja usein näkymättömiin jääviä todisteita. Erilaiset elementit radioaktiivisesta säteilystä ilmansaateisiin ja kylmyydestä mineraaliteollisuuden jäänteisiin todistavat näyttelyiden teoksissa ihmisen aiheuttaman väkivallan mittaamattomista  ulottuvuuksista. Valokuvista, videoteoksista ja installaatioista koostuva kokonaisuus tuo esiin sekä maapallon elinolosuhteita tuhoavia hitaita prosesseja että äkillisten konfliktien jättämiä jälkiä, yksilöiden näkökulmia ja kohtaloita unohtamatta. Samalla festivaalin teokset korostavat valokuvien todistusvoimaa, joka kumpuaa kouriintuntuvasta yhteistyöstä aineellisen todellisuuden kanssa.  

Valokuvakeskus Nykyajassa (3.6.–31.7.2023) esillä oleva Susanne Kriemannin yksityisnäyttely Pechblende (Prologue and Chapter 1) tarkastele entisen Itä-Saksan alueen uraanikaivosten säteilevää perintöä. Monivälineellinen installaatio tuo esiin tieteen ja valokuvauksen historiallisia risteyskohtia purkaen auki radioaktiivisuuden kirjaimellista ja poliittista näkymättömyyttä.  

Galleria Koppelo (3.6.–2.7.2023) avaa tilan Veli Granön teoskokonaisuudelle, joka tuo yhteen uusia ja aikaisempia teoksia. Näyttely avaa kaunistelemattomia näkymiä ihmiselämään nostaen esiin myös omakohtaisia kysymyksiä taiteen mahdollisuuksista tarkastella yhä monimutkaistuvaa maailmaa.  

Galleria Saskia (3.6.–2.7.2023) esittää kolme erillistä teoskokonaisuutta. HNV-kollektiivin teos Atomic käsittelee yksittäisen korun kautta atomiajan vallankäyttöä, kun taas Ali Akbar Mehtan immersiivinen ja arkistolähtöinen videoinstallaatio tuo esiin sodankäynnin kompleksisen kuvallisuuden. Anaïs Tondeurin installaatio Carbon Black puolestaan tuo konkreettisesti ilmansaasteet valokuvauksen aineelliseksi osaksi.  

Tampereen taidemuseo (17.6.–15.10.2023 toimii näyttämönä kokonaiselle joukolle kiehtovia aineellisia tutkielmia väkivallan valokuvallisuudesta. Fiona Amundsenin ja Kanariya Eishin videoteos An Ordinary Life käsittelee arkistomateriaalia ja japanilaista rakugo-teatteria yhdistäen muistin ja totaalisen väkivallan suhdetta. Solmaz Dariyan sen sijaan kohdistaa kameransa kuivuudessa hiipuvaan suolajärveen valokuvasarjassa The Eyes of Earth peilaten myös oman sukunsa historiaa. X-Ray Vision vs. Invisibility on Noelle Masonin teoskokonaisuus, joka avaa suoraviivaisen näkymän ihmissalakuljetuksen ja sen paljastamisen teknologioihin hyödyntäen rajavalvonnassa käytettäviä kuvantamisen menetelmiä. Anastasia Mityukovan työ Project Iceworm on tilallinen katsaus sulavien jäätiköiden alta paljastuvaan atomiajan sotilastukikohtaan. Susan Schuppli puolestaan luo kirjaimellisesti hyytäviä näkymiä kylmän käyttämiseen systeemisen väkivallan menetelmänä ja välineenä kolmiosaisessa tutkimuksellisessa videoinstallaatiossaan Cold Cases. Tälle monipuoliselle kokonaisuudelle tuovat aineellista ja ajallista kaikupohjaa Toshio Fukadan ja Matsumoto Eiichin valokuvat sekä muut arkistoista esiin nostetut kuva-aineistot. 

Näyttelyiden lisäksi lauantaina 17.6. järjestetään taiteilijatapaamisia gallerioissa ja taidemuseolla ja sunnuntaina 18.6. lyhytelokuvaesitys Arthouse Cinema Niagarassa. 

Noelle Mason: Backscatter Blueprint (Bananos)

Opiskelijoiden Nykyvaloa / New Rays -näyttely purkutaidetalo Pinni47:ssa

Osana festivaalin ohjelmistoa nähdään kolmen korkeakoulun opiskelijoiden yhteistyönä purkutaidetalo Pinni47:n toteuttama näyttely. Nykyvaloa / New Rays on uuden sukupolven tekijöiden valokuvanäyttely. Heijastaen Backlight-valokuvafestifaalin Julmaa valoa -teemaa, Nykyvaloa-näyttelyn työt esittelevät näkymättömiä voimia, jotka muovaavat tulevia todellisuuksia. Valokuvateokset käsittelevät muun muassa ihmisen vaikutusta ympäristöön, nostalgiaa ja kaipausta, fyysisiä ja virtuaalisia yhteyksiä sekä identiteetin ja sukupuolen kysymyksiä. 

Nykyvaloa / New Rays on ainutlaatuinen koulutuskokeilu, joka on tarjonnut 30 valokuvauksen opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisten opiskelijakollegoiden kanssa ammattimaisessa ympäristössä. Näyttely on tuotettu yhteistyössä Willem de Kooningin (Rotterdam) Tampereen ammattikorkeakoulun Fine Art -ohjelman (TAMK) ja Tampereen yliopiston visuaalisen journalismin (TAU) sekä Valokuvakeskus Nykyajan Backlight-festivaalin kanssa.  

Lisätietoa tapahtumasta: www.backlight.fi

Backlight’23-festivaalin näyttelyt on toteutettu yhteistyössä Majaoja-säätiön ja Tampereen taidemuseon kanssa. Näyttelyitä ovat tukeneet myös Taiteen edistämiskeskus, Tampereen kaupunki, Finnfoto ja Patricia Seppälän säätiö.