Kaksi tangotanssijaa

25.2.2022

Pirkanmaan festivaalit ry:n Kongressifestivaalihankkeen sisältömuutokselle vihreää valoa

Pirkanmaan festivaalit ry jatkaa festivaaliohjelmien konseptointi- ja tuotteistustyötä ilman testitapahtumaa Kongressifestivaalihankkeelle suunnitellun pilottitapahtuman peruunnuttua syksyltä 2022. Vuonna 2020 alkaneessa hankkeessa Pirkanmaan festivaalit sekä Tampereen kongressitoimijat ovat yhdistäneet osaamisensa ja lähteneet rakentamaan tiede- ja kulttuuritapahtumien yhteistoimintamallia sekä tapahtumakonseptia. Hanketyö jatkuu uusin sisällöin vuoden loppuun asti.

Alkuperäiseen hankesisältöön olennaisesti liittynyt kansainvälinen Life-tiedekongressi sekä kongressin ja Maailmantango-festivaalin yhteinen pilottitapahtuma Tango for Life jouduttiin pandemian jatkuessa perumaan syksyltä 2022 – jo kolmannen kerran. Yhteistyökongressin peruunnuttua hankkeelle haettiin alkuvuonna käyttötarkoituksen muutosta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, joka on hankkeen päärahoittaja. Hakemus hyväksyttiin, joten konseptointi- ja tuotteistustyö jatkuu ilman testitapahtumaa.

Tampere on vilkas kongressi- ja festivaalikaupunki, jossa järjestetään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä tiedetapahtumia ja kulttuurifestivaaleja. Hankkeen ajatuksena on ollut alusta asti tarjota festivaaleille mahdollisuuksia kehittää festivaalien toimintaa, rakentaa monialaisia ja taiteellisesti kunnianhimoisia ohjelmasisältöjä ja tavoittaa uusia yleisöjä, luoda kontakteja ja lisätä kansainvälisyyttä. Tiedetapahtumille yhteistyön toivotaan tarjoavan luovaa sisältöä kongressiohjelmaan, sekä mahdollisuuden tuoda entistä paremmin tieteen ajankohtaisia aiheita kulttuuriyleisön ja kaupunkilaisten tietoisuuteen.

Hankkeessa on kahden vuoden aikana toteutettu useita palvelumuotoiluun ja tuotteistamiseen liittyviä koulutuksia ja työpajoja, joissa on konseptoitu sosiaalista kulttuuriohjelmaa kongressien tarpeisiin ja rakennettu festivaalien, kongressialan sekä alueen yritystoimijoiden yhteistyömalleja. Hanke etenee eri osapuolien uusin tarvekartoituksin, joiden pohjalta kootaan syksylle 2022 työpajasarja festivaalitoimijoille ja hankekumppaneille.

Koulutusten ja yhteistyön tulokset kootaan vuoden 2022 lopussa avattaville, yhdistyksen uudistuville verkkosivuille rakennettavaan palvelupankkiin. Sivustolla festivaalit voivat tarjota ohjelma- ja tuotantopalveluitaan, ja sieltä esimerkiksi tiede- ja yritystapahtumat sekä matkailutoimijat voivat jatkossa hankkia tapahtumiinsa kulttuuripitoista ohjelmaa ja yhteistyötä. Hankkeen tuloksena toteutetaan myös Best Practises -opas sekä tapahtumavideo, jolla markkinoidaan Tampereen seutua omaleimaisena ja tapahtumarikkaana kongressien pitopaikkana.

Kuva: Christina Sosa and Daniel Nacucchio, photographer Paola Evelina