29.1.2019

Pirkanmaan festivaaleilla lähes puoli miljoonaa kävijää vuonna 2018

Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä Pirfest on Pirkanmaan alueen festivaalien yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto, johon vuonna 2018 kuului 37 jäsenfestivaalia. Pirfestin teettämän kyselyn mukaan verkoston jäsenfestivaalit houkuttelivat vuonna 2018 yhteensä noin 474 000 kävijää. Tampereella järjestettävien festivaalien osuus kokonaiskävijämäärästä oli noin 80%. Tampereen lisäksi festivaaleja järjestettiin Mänttä-Vilppulassa, Nokialla, Orivedellä, Parkanossa, Kihniössä, Sastamalassa, Urjalassa ja Valkeakoskella.

Kävijämääriä ja muita tunnuslukuja mittaava kysely lähetettiin kaikille verkoston festivaaleille, ja vastauksia saatiin 29 kappaletta. Viiden festivaalin kävijämääriä arvioitiin aiempien vuosien tietojen perusteella. Kävijämääräluvuista puuttuvat jäsenfestivaalit, joita ei järjestetty vuonna 2018 sekä yhdistykseen ulkopuoliset festivaalit.

Toimijat ja talous – festivaalituotantoa erilaisista lähtökohdista

Festivaalien keskeisimpiä tulonlähteitä ovat lipunmyynti, avustukset ja sponsoritulot. Apurahoja ja toiminta-avustuksia kyselyyn vastanneille festivaaleille myönnettiin vuonna 2018 yhteensä noin 1 800 000 euroa. Erilaisten sponsoritulojen osuudeksi vastaajat arvioivat yhteensä 530 000 euroa. Festivaalit toimivat keskenään hyvin erilaisella maaperällä, sillä 50% festivaaleista sai apurahoja ja avustuksia yhteensä 0–25 000 euroa, kun taas suurimmat myönnetyt summat olivat reilusti yli 400 000 euroa. Erilaisista sponsorilähteistä 50% festivaaleista sai rahallista tuloa 0–3000 euroa, kun taas hintavimmat yhteistyöt mitattiin sadoissa tuhansissa euroissa.

Merkittävä hajonta toistuu myös festivaalien henkilöstöön liittyvissä vastauksissa. Liki neljännes Pirkanmaan festivaaleista toteutettiin ilman palkattua henkilökuntaa, kun taas suurimmilla festivaaleilla työntekijöitä oli satoja. Keskimäärin festivaaleilla työskenteli 20–40 vapaaehtoista työntekijää, osalla vastanneista vapaaehtoisia oli jopa yli 200.

Festivaalivieraat tyytyväisiä palveluihin

Pirfest tutki viime vuonna myös jäsenfestivaalien kävijöiden kokemuksia ja kulutustottumuksia. Kyselyyn vastasi yhteensä 1380 kävijää. Tulokset osoittavat, että kävijät ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä festivaalivierailuunsa, ja 90% vastaajista suosittelisi festivaalille osallistumista myös ystävilleen. Parhaiten vastauksissa arvioitiin erityisesti festivaalien laadukasta sisältöä (asteikolla 1–5 keskiarvo 4,26), hienoa yleiskokemusta (ka. 4,44) ja hyvää ilmapiiriä (ka. 4,48).

Pääsylippujen ohella suurin osa festivaalikäyntiin liittyvästä kulutuksesta kohdistui festivaalialueen palveluihin ja oheistuotteisiin sekä ravitsemuspalveluihin festivaalialueen ulkopuolella. Lisäksi 23% vastanneista käytti festivaalin aikana rahaa maksullisiin majoituspalveluihin, keskimäärin 100–200 euroa.