2.3.2020

Festivaalit ja kongressit yhteistyöhön – kehitteillä uudenlainen tapahtumakonsepti Tampereen seudulle

Pirkanmaan festivaalit ja Tampereen kongressitoimijat aloittavat uudenlaisen tapahtumahankkeen Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana. Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen pirkanmaalaiset taide- ja tiedetapahtumat ja luoda uudenlainen, monistettava kongressifestivaalien tapahtumakonsepti. Kongressifestivaali luo väliaikaisen kaupunkitilan, jossa eri alojen edustajat ja kaupunkilaiset voivat kohdata kulttuurin, tieteen ja taiteen äärellä sekä verkostoitua kansainvälisesti. Hankkeen pilottitapahtumana toteutettava Tango for Life -kongressifestivaali järjestetään Tampereella syyskuussa 2020, jolloin biotieteiden kansainvälinen Life 2020 -kongressi tuodaan yhteen Maailmantango-festivaalin kanssa. Hanketta koordinoi Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry.

Tamperelaiset festivaali- ja kongressiammattilaiset ovat pitkään miettineet, miten taiteen ja tieteen yhteistyötä ja synergiaa voitaisiin lisätä. Kulttuurielämä on Tampereella elinvoimaista, ja tapahtumat ovat Tampereen seudulla erittäin aktiivinen toimiala. Tampere on myös vilkas kongressikaupunki, jossa järjestetään vuosittain noin 70 kansainvälistä kongressia. Kansainvälisten kulttuurifestivaalien ja tiedekongressien pääsesonki osuu vuosittain samaan ajankohtaan huhti–syyskuulle. Syksyllä 2019 Pirkanmaan festivaalit ry (Pirfest) ja Tampere Convention Bureau (TCB, Visit Tampere) lähtivät määrätietoisesti selvittämään yhteistyömahdollisuuksia, ja saivat myös Tampereen yliopiston kongressijärjestäjät sekä paikallisen festivaalitoimijan innostumaan aiheesta sekä pilottitapahtuman toteuttamisesta.

Tavoitteena uusia työmahdollisuuksia festivaaleille ja luovaa sisältöä kongresseille

Yhteistyömalli tuo festivaaleille uutta kiinnostavaa ohjelmaa, mahdollisuuden rakentaa monialaisia ja taiteellisesti kunnianhimoisia ohjelmasisältöjä, kontakteja ja lisää kansainvälisyyttä. Sama pätee tiedetapahtumiin, jotka saavat yhteistyöstä uutta luovaa sisältöä kongressien tapahtumatarjontaan sekä mahdollisuuden tuoda tieteen ajankohtaisia aiheita tunnetuiksi uusille yleisöille.

Tapahtumakonsepti pyrkii tekemään tiedettä näkyväksi ja saavutettavaksi ja tuo tavallisesti kaupunkilaisten näkymättömissä tapahtuvat huippukongressit keskelle kaupunkia. Tiedettä pyritään popularisoimaan myös maksuttomien yleisöluentojen avulla.

Hankkeessa luotavan tapahtumakonseptin vakiintumisella tavoitellaan lisäksi kulttuurialan tapahtumatoimijoiden olosuhteiden paranemista. Tavoitteena on, että kongressifestivaalit tuovat uutta työtä taiteilijoille, tapahtumatoimijoille sekä muille tapahtuma-alan sidosryhmille.

Mukanaolo hankkeessa on tuonut jo tässä vaiheessa festivaalillemme paljon uusia kontakteja, ideoita sekä työmahdollisuuksia. Erityisen mielenkiintoista on ollut pohtia ohjelmasisältöjä ja tapahtumasynergiaa yhdessä Pirfestin, TCB:n sekä Life2020 -kongressia järjestävien professori Howard Jacobsin ja tutkimusjohtaja Troy Faithfullin kanssa, kertovat festivaalijohtaja Simón Riesta Aedo ja tuottaja-tiedottaja Anna Toivonen Maailmantango-festivaalilta.

Tango for Life -tapahtuma 17.9.2020 kutsuu myös kaupunkilaiset taiteen ja tieteen äärelle

Hankkeessa pilotoitava Tango for Life -kongressifestivaali yhdistää kansainvälisen biolääketieteen Life2020-kongressin kävijät ja sisällöt sekä Tampereella samaan aikaan järjestettävän monitaiteisen Maailmantango-festivaalin yleisöineen. Tampereen keskustassa torstaina 17.9.2020 järjestetään myös yleisölle avoin ja maksuton iltafiesta, johon koko kaupunki kutsutaan mukaan. Tapahtumasta tiedotetaan lisää kevään aikana.

LISÄTIETOA:
Toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto, Pirkanmaan festivaalit
Puh. 0400 252 181, tiina.kuusisto@pirfest.fi

Hankekumppanien verkkosivut:
Visit Tampere, Tampere Convention Bureau
Maailmantango-festivaali
Life2020-kongressi 
Kongressin esittelyvideo

Kuva: Maailmantango 2019: Cristina Sosa & Daniel Nacucchio (Paola Evelina)